HET ONDERWIJSRECEPT

HET RECEPT VOOR BUITENGEWOON ONDERWIJS

Bij stichting ’t Wylde Leren combineren we het beste van beiden:

Regulier onderwijs, gewoon zoals we het kennen + persoonlijke en sociale ontwikkeling in de buitenlucht = buitengewoon onderwijs.

 1. kennis – de vakinhoudelijke kennis die we willen overdragen.
 2. vaardigheden – aanleren van vaardigheden hoe te leren, experimenteren en kennis toe te passen.
 3. persoonlijke ontwikkeling – bewustwording van eigen normen, waarden, behoeften en talenten. En op basis van deze bewustwording weloverwogen keuzes leren maken.
 4. sociale ontwikkeling – leren hoe je te manifesteren, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen in een groep, leiderschap te nemen, in een groep te reflecteren.

 Het lesprogramma van de school gaat door tijdens de reizen van ‘t Wylde Leren:

 • De leerlingen doen dit zelfstandig onder begeleiding van bevoegde docenten die meegaan tijdens de leerreizen.

 • De leerlingen krijgen een maand voor vertrek een plan van aanpak toegestuurd om samen met hun docenten op school een studieplanner te maken voor de weken die hij/zij zelfstandig zal doen.

 • Tijdens de leerreizen besteden we 3-4 uur per dag aan zelfstudie.

 • Vaak gaan er ook toetsen mee (ons advies is circa 1 à 2 toetsen per week). Als de toetsen in een dichtgeniette envelop worden meegegeven kunnen de toetsen tijdens de reis worden gemaakt. Dit gebeurt uiteraard onder toezicht van docenten. Na de reis worden de toetsen weer in een verzegelde envelop terug op school gebracht.

 • De leerlingen krijgen tijdens de reis een mentor toegewezen die de studievoortgang iedere week in een mentorgesprek monitort. Het niet gemaakte werk wordt op zondag afgemaakt. Er is dus toezicht op de zelfstudie.

De afgelopen jaren is dit een zeer succesvol systeem gebleken. Het systeem wordt door zowel scholen als leerlingen erg gewaardeerd. Door de zelfstandige manier van werken ontwikkelen leerlingen eigenaarschap over hun leren en verbeteren hun planningsvaardigheden en discipline.

Een nieuwe omgeving werkt inspirerend voor leerlingen. Zij raken (opnieuw) nieuwsgierig naar de wereld die in hun schoolboeken omschreven staat. Mede dankzij de positieve sfeer en de verantwoordelijkheden die ze dragen tijdens de reis, blijken de scholieren interesse te gaan tonen en vragen te stellen.

In de loop der jaren hebben wij extra lessen ontwikkeld die op die vragen aansluiten. De lessen zijn heel toegankelijk en vaak praktisch, onderzoekend opgezet. Afhankelijk van de groep en omgeving bepalen we in welk onderwerp we ons in gaan verdiepen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Navigeren;

 • Sterrenkunde;

 • De (zee)bodem onderzoeken;

 • De geologie van de bergen;

 • Onderzoek aan een gletsjer;

 • Roestprocessen aan boord van een schip;

 • De getijdenwerking;

 • Beesten en vissen ontleden;

 • Hoe pas je scheikunde toe om vuur te maken?

Leren kan altijd en overal!

De echte meerwaarde van de programma’s van ‘t Wylde Leren schuilt in de ontwikkeling van het karakter en de sociale vaardigheden van de deelnemers. Onder begeleiding van professionals en met behulp van coaching, spellen en groepsdynamica stimuleren we dit proces .

Veel deelnemers geven aan na de reis:

 • Zelfstandiger te zijn geworden;

 • Beter te weten wat ze willen in het leven;

 • Meer zelfvertrouwen te hebben;

 • Te menen dat hard werken loont;

 • Meer initiatief en leiderschap te tonen;

 • Beter te kunnen samenwerken;

 • De groepssfeer beter aan te voelen en daarnaar te handelen;

 • Meer te genieten van het leven;

 • Zich te realiseren dat ze meer kunnen dan ze vooraf denken.

Lees hier meer over de behaalde resultaten de afgelopen drie jaar.

Gedurende de drie- tot zesweekse leerreizen, door de natuur trekkend en samenlevend in een groep, leren leerlingen zichzelf beter kennen en welke plek zij in de wereld innemen. Bovendien verbeteren leerlingen hun studie en leermethodes onder begeleiding van gekwalificeerde docenten en coaches (één docent op tien leerlingen) en leren zij zelfstandig hun schoolwerk te doen. Met de extra lessen, gerelateerd aan de context van de reis, komen de leerlingen met een voorsprong terug op school. Zo besteden wij aandacht aan alle domeinen.

Deze verrassende combinatie van Contextrijk leren, Ervaringsleren, Gepersonaliseerd leren, Community-based onderwijs vatten wij samen als avontuurlijk leren.

Het onderwijs zit in een transitiefase. De laatste decennia richtte het onderwijs zich
vooral op het overdragen van kennis en vaardigheden. Het komende decennium gaat dit veranderen: er zal meer aandacht uitgaan naar de persoonlijke en sociale domeinen, lees hier meer over op Onderwijs2023.

Het is voor scholen – als grote organisaties – een uitdaging om deze overgang vlot en blijvend te realiseren. Stichting ‘t Wylde Leren biedt scholen hierin een uitkomst als partner voor buitenschoolse activiteiten.